Centrum Misyjne Rama

w Szczecinie

Kościół Boży w Chrystusie

Centrum Misyjne Rama

w Szczecinie

Kościół Boży w Chrystusie

Centrum Misyjne Rama

w Szczecinie

Kościół Boży w Chrystusie

Lecz Ci, którzy ufają Panu,
nabie­rają siły, wzbi­jają się
w górę na skrzy­dłach jak orły,
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.”
(Iz. 40; 31)

Ale dla was, którzy boicie się
mojego imienia, wzej­dzie słońce
spra­wie­dli­wości 
z uzdro­wie­niem
na swoich 
skrzy­dłach.
I będziecie wycho­dzić z pod­ska­ki­wa­niem,
jak cie­lęta wycho­dzące z obory.”
(Mal. 3; 20)

On nasyca dobrem życie twoje,
Tak iż odnawia się jak u orła mło­dość twoja.”
(Ps. 103; 5)

Wy widzie­li­ście, co uczy­niłem Egipcjanom
jak nosiłem was na skrzy­dłach orlich
i przy­wio­dłem was do siebie.”
(II Moj. 19; 4)

Lecz Ci, którzy ufają Panu,
nabie­rają siły, wzbi­jają się
w górę na skrzy­dłach jak orły,
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.”
(Iz. 40; 31)

Ale dla was, którzy boicie się
mojego imienia, wzej­dzie słońce
spra­wie­dli­wości 
z uzdro­wie­niem
na swoich 
skrzy­dłach.
I będziecie wycho­dzić z pod­ska­ki­wa­niem,
jak cie­lęta wycho­dzące z obory.”
(Mal. 3; 20)

On nasyca dobrem życie twoje,
Tak iż odnawia się jak u orła mło­dość twoja.”
(Ps. 103; 5)

Wy widzie­li­ście, co uczy­niłem Egipcjanom
jak nosiłem was na skrzy­dłach orlich
i przy­wio­dłem was do siebie.”
(II Moj. 19; 4)

Aktualności

Lecz Ci, którzy ufają Panu,
nabie­rają siły, wzbi­jają się
w górę na skrzy­dłach jak orły,
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.”
(Iz. 40; 31)

Ale dla was, którzy boicie się
mojego imienia, wzej­dzie słońce
spra­wie­dli­wości 
z uzdro­wie­niem
na swoich 
skrzy­dłach.
I będziecie wycho­dzić z pod­ska­ki­wa­niem,
jak cie­lęta wycho­dzące z obory.”
(Mal. 3; 20)

On nasyca dobrem życie twoje,
Tak iż odnawia się jak u orła mło­dość twoja.”
(Ps. 103; 5)

Wy widzie­li­ście, co uczy­niłem Egipcjanom
jak nosiłem was na skrzy­dłach orlich
i przy­wio­dłem was do siebie.”
(II Moj. 19; 4)