Świadectwa

to praw­dziwe historie zwy­kłych ludzi,
w któ­rych życiu objawił się żywy Bóg.

 
 

Świadectwa

to praw­dziwe historie zwy­kłych ludzi,
w któ­rych życiu objawił się żywy Bóg.

Świadectwa