Zaufanie

        W obec­nych cza­sach czy możemy mówić o zaufaniu. Czy jesteśmy w stanie zaufać dru­giej osobie? A tak naprawdę czy jesteśmy w stanie zaufać Bogu? Bardzo chcemy polegać na sobie lub cza­sami na dru­giej osobie i tak naprawdę zapo­mi­namy o tej naj­waż­niej­szej osobie Bogu.  Nie jest złe, kiedy mamy zaufanie do innych osób, ale bar­dziej chcemy na nich […]

Czytaj dalej