Centrum Misyjne Rama w Szczecinie

Kościół Boży w Chrystusie

Centrum Misyjne Rama w Szczecinie

Kościół Boży w Chrystusie

Nasze miejsce spo­tkań:

Nowe miejsce spo­tkań  ul. RYDLA 80
71–899 Szczecin

Godziny Spotkań:

Środa: godz. 18:00 – Spotkanie modli­tewne
Niedziela: godz. 10:00– Nabożeństwo

 

Prosimy o kon­takt email

Email: centrummisyjnerama@gmail.com

Dane do prze­lewu:

Centrum Misyjne Rama

Nr konta: 73  2490  0005  0000  4530  1976  2421
Centrum Chrześcijańskie Rebeka
22–500 Hrubieszów, ul. Tęczowa 5
Tytuł wpłat: daro­wizna na cele kultu reli­gij­nego

Misja Rama

Nr konta: 07  2490  0005  0000  4600  6275  1831
Centrum Chrześcijańskie Rebeka
22–500 Hrubieszów, ul. Tęczowa 5
Tytuł wpłat: daro­wizna na cele kultu reli­gij­nego