Rozmowy o Bogu

Jeśli masz pra­gnienie poznać Boga- Jego cha­rakter, moc i poczuć  żywą obec­ność w swoim codziennym życiu zapra­szamy na spo­tkania pt. „Rozmowy o Bogu”. Będziemy roz­ważać Słowo Boże, które mówi, że Bóg jest Wszechmogący i ma Moc roz­wiązać każdy Twój pro­blem, uzdrowić Cię, uwolnić z nałogu i pokrzepić Twoje serce. Zapraszamy na naj­bliższe spo­tkanie które odbę­dzie się: 31-03-2017 r. (Piątek) ul. Jagiellońska 67A/6u o godzinie […]

Czytaj dalej