Codzienne umieranie — bierz na siebie swój krzyż — Pastor Maria Dąbrowska