SŁUŻBA PROROCZADUCHU ELIASZOWYM 

Służba prorocza w Duchu Eliaszowym cz.3

Pastor Maria Dąbrowska 

Modlitwa — konfrontacja w Duchu Eliaszowym 

Pastor Maria Dąbrowska 

Nadzwyczajny Duch 

Pastor Maria Dąbrowska 

Fałszywi prorocy czasów ostatecznych 

Pastor Maria Dąbrowska 

Dar rozróżniania duchów — istotna broń czasów ostatecznych 

Pastor Maria Dąbrowska 

Służba prorocza, a prezbiterium w kościele lokalnym — panel dyskusyjny 

Prowadzący Pastor Maria Dąbrowska 

Służba prezbiterium, a służba prorocza w kościele lokalnym 

Pastor Leszek Mocha 

Prorocza Ewangelizacja 

Pastor Jakub Kamiński / Pastor Dawid Niemiec 

Służba prorocza w Duchu Eliaszowym cz.2

Pastor Maria Dąbrowska 

Służba prorocza w Duchu Eliaszowym cz.1

Pastor Maria Dąbrowska 

Uwielbienie w Duchu i Prawdzie 

Pastor Maria Dąbrowska 

Walka Duchowa 

Iwona Ferber