Zamysły złego są nam dobrze znane — Danuta Włodarczyk