Bóg troszczy się o ciebie — Beata Chmielewska, Pastor Maria Dąbrowska