Boża perspektywa w modlitwie — Pastor Maria Dąbrowska