Festiwal Muzyki Gospel

 

II Edycja Festiwalu GOSPELOWNIAXVI Poznańskie Warsztaty Gospel, które odbędą się  24–25 listo­pada 2018 r.

Instruktorami na warsz­ta­tach będą:

Ruth Waldron (dyry­gentka, solistka i nauczy­cielka śpiewu), “Baca” Agnieszka ‑Górska Tomaszewska  (dyry­gentka Poznańskiego Chóru Gospel Joy), a także Peter Francis (bry­tyjski woka­lista i dyrygent).

Podczas trwania warsz­tatów odbę­dzie się PRZEGLĄD CHÓRÓW w sobotę, a także tra­dy­cyjnie WARSZTATY GOSPEL DLA DZIECI w niedzielę.
Cała GOSPELOWNIA odbę­dzie się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1, im. Henryka Wieniawskiego (ul. Solna 12, 61–001 Poznań).

Zapisy na: http://gospeljoy.pl/warsz­taty-lista/