Pastor Robert Harpeniuk

W nie­dzielę 15.03.2020 nabo­żeń­stwo nie­dzielnie odbywa się nor­malnie. Naszym gościem będzie pastor Robert Harpeniuk. Jest pastorem Centrum Chrześcijańskie “Rebeka” Kościół Boży w Chrystusie w Hrubieszowie. Swoją wiarą i zapałem moty­wuje ludzi, a zwłaszcza mło­dzież do praw­dzi­wego podą­żania za Jezusem Chrystusem.

Niedziela   15.03.2020   godz:10:00

ul. Rydla 80