Jakub Kamiński cz.2

Dodatkowo świa­dectwo Sebastiana oraz słowo Pastor  Marii Dąbrowskiej.