Jedność w Jezusie Chrystusie — Pastor Maria Dąbrowska