Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą — Pastor Maria Dąbrowska