Na czym opierasz swoją ufność? — Barbara Matyjanka