Naśladuj Jezusa wszędzie i zawsze — Pastor Maria Dąbrowska