Nie zmarnuj swojego wpływu — Pastor Maria Dąbrowska