O tym jak być zawsze wysłuchiwanym przez Boga — Sebastian Lesik