Podchodząc do Tronu łaski — Pastor Maria Dąbrowska