Pokoleniowe przekleństwo — diabeł legalista — Pastor Maria Dąbrowska