Pokonywanie ducha braku modlitwy — Pastor Maria Dąbrowska