Powodzenie jako wytrwałe dążenie, aby wykonać do końca zadanie — Pastor Maria Dąbrowska