Przedstaw swoją sprawę przed Bogiem — Pastor Maria Dąbrowska