Przynajmniej i aż Go błogosław — Pastor Maria Dąbrowska