Przywróć mi radość z Twojego zbawienia — Pastor Maria Dąbrowska