Ścisłe powiązanie między Chwałą Bożą, a Krwią Jezusa Chrystusa — Maria Dąbrowska