Ścisłe powiązanie między Chwałą Bożą, a Krwią Jezusa Chrystusa — Pastor Maria Dąbrowska