Służba Starszego w Kościele Lokalnym — Pastor Maria Dąbrowska