Służba Starszego w Kościele Lokalnym — pastor Maria Dąbrowska