Spotkanie na temat uwolnienia

Serdecznie zapra­szamy

Spotkanie na temat “Uwolnienia”.

Prowadzącym spo­tkanie będzie nasz gość

Pastor Dariusz Spławski.

Jest Pastorem KZ w Krotoszynie. Na co dzień Pastor Dariusz Spławski reali­zuje swoje powo­łanie poprzez bie­żącą służbę dusz­pa­sterską, kazno­dziejską, pro­wa­dzenie grupy domowej oraz pro­wa­dzenie w zbo­rach cykli nauczań doty­czą­cych tzw. Odnowy Fundamentów, która porusza m.in. tematy: prze­ba­czenie, prze­kleń­stwa poko­le­niowe, nie­boże prze­ko­nania, zra­nienia ducha i duszy, uciski demoniczne.

Zapraszamy

Sobota (24.03.2018) o godzinie 15:00

Niedziela (25.03.2018) o godzinie 10:30

ul. Jagiellońska 67a / 6u
70–382 Szczecin