Spotkanie Sobotnie

Spotkanie dla grupy

uwiel­bia­jącej i mło­dzie­żowej odbę­dzie się

w Sobotę (9–12-2017)

o godzinie 17:00

Serdecznie Zapraszamy

na Nabożeństwo Niedzielne o godzinie 10:30