Usługa w Kościele “Wierzący w Jezusa”- Liverpool

Zdjęcia z Usługi Pastor w Liverpoolu.