Wykłady Prorocze

Serdecznie Zapraszamy na  Wykłady  Prorocze

Wykładać będzie Pastor Maria Dąbrowska

Mogą być rów­nież ćwi­czenia praktyczne

w Piątek (2–02-18) o godzinie 18:00

ul. Jagiellońska 67a / 6u

 

Dążcie do miłości, sta­rajcie się też usilnie o dary duchowe,
a naj­bar­dziej o to, aby pro­ro­kować….., a kto pro­ro­kuje , zbór buduje.”

(I Koryn. 14: 1,4)