Z Ławki na Tron — Piotr Sinoff (ZMIANA GODZINY !)

Kochani ser­decznie zapra­szamy na warsz­taty pt. “Z Ławki na Tron”.

Jest to rodzaj chrze­ści­jań­skich warsz­tatów jak rów­nież pro­ro­czej gry. Pozwalają odkryć swoje powo­łanie,  nabrać sił w Bogu.  To narzę­dzie, które pozwala  budować zachętę  i umac­niać relację z Bogiem. Warsztaty otwie­rają głębię naszej relacji ze Zbawicielem.

Zapraszamy wszyst­kich serdecznie

   28.10.2017 (Sobota)  o godzinie 15:00 - ZMIANA GODZINY NA 17:00 !!

                                                                            29.10.2017 (Niedziela)  o godzinie 10:30

                                                                       ul. Jagiellońska 67a / 6u