Zdjęcia — Akcja Miłosierdzia dla szpitala

 

Skąd wzięła się “Akcja Miłosierdzia” dla Szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie?  Pan Jezus otwo­rzył nam drzwi do tego aby pomóc szpi­ta­lowi w zaopa­trzeniu oraz móc podzielić się z nimi Dobrą Nowiną- Ewangelią. Wesprzeć ich rów­nież modlitwą, rozmową.

 

Do szpi­tala zostały dostar­czone ciastka upie­czone przez nasze sio­stry z kościoła, aby pokrzepić i napełnić rado­ścią per­sonel którą daje Jezus Chrystus. Na każdym opa­ko­waniu był nakle­jony werset oraz życzenia świąteczne.