Zdjęcia Pastor Marii Dąbrowskiej z nabożeństwa 1 rocznicy NOF w Warszawie