Zdjęcia z Usługi — Pastor Marcin Podżorski

Człowiek wiel­kiej wizji, wiary i pio­nier­skiego ducha. Jego służba wywiera wpływ na wielu pastorów i liderów chrze­ści­jań­skich, roz­pa­lając w nich ogień powo­łania i zwy­cię­skiego życia. Pastor Kościoła Chwały.