Spotkanie Młodzieżowe

Jeśli masz pra­gnienie poznać Boga- Jego cha­rakter, moc i poczuć  żywą obec­ność w swoim codziennym życiu zapra­szamy na spo­tkania pt. „Rozmowy o Bogu”.
Będziemy roz­ważać Słowo Boże, które mówi, że Bóg jest Wszechmogący i ma Moc roz­wiązać każdy Twój pro­blem, uzdrowić Cię, uwolnić z nałogu i pokrzepić Twoje serce.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie które odbędzie się:
Piątek (11.11.2016 r.) o godzinie 17:00
(adres)