Spotkanie dla Kobiet

Jolanta Hawrus

Jest czynnie zaan­ga­żo­wana w pracę lokal­nego kościoła, pro­wadzi pracę z zakresu porad­nictwa i dusz­pa­ster­stwa w kościele w Suwałkach i w pobli­skich miej­sco­wo­ściach.  Marzeniem Jej  jest zdrowa rodzina w Kościele i Kościół jako rodzina.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DLA KOBIET, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ:

W Sobotę 19.11.2016 r.   o godzinie: 16:30

Temat:  “Powołana tam gdzie jesteś”.

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE

20.11.2016 r. o godzinie: 10:30
Gościem będzie Jolanta Hawrus.

Temat:  “Na co dziś patrzysz?”.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY Adres