WARSZTATY PROROCZEODWOŁANE

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich na Warsztaty Prorocze.

Temat wykładu: „Słowo Wiedzy”.

Prowadzącym wykłady będzie MARIA DĄBROWSKA

27.01.2017r. (Piątek)
ul. Jagiellońska 67a/ 6u

Godzina: 17:30

Dążcie do miłości, sta­rajcie się też usilnie o dary duchowe,
a naj­bar­dziej o to, aby pro­ro­kować….., a kto pro­ro­kuje , zbór buduje.”
(I Koryn. 14: 1,4)

UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY ZA ODWOŁANIE  WARSZTATÓW PROROCZYCHPRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD SIOSTRY MARII DĄBROWSKIEJ. POINFORMUJEMYNAJBLIŻSZYCH WARSZTATACH PROROCZYCH.