Spotkanie Młodzieżowe

Jeśli masz pra­gnienie poznać Boga- Jego cha­rakter, moc i poczuć  żywą obec­ność w swoim codziennym życiu zapra­szamy na spo­tkania pt. “Rozmowy o Bogu”.
Będziemy roz­ważać Słowo Boże, które mówi, że Bóg jest Wszechmogący i ma Moc roz­wiązać każdy Twój pro­blem, uzdrowić Cię, uwolnić z nałogu i pokrzepić Twoje serce.

Zapraszamy na naj­bliższe spo­tkanie które odbę­dzie się:
21-01-2017 r. (sobota) o godzinie 12:00