Spotkanie Młodzieżowe “Rozmowy o Bogu”

Jeśli masz pra­gnienie poznać Boga, Jego cha­rakter, moc i poczuć żywą obec­ność w swoim codziennym życiu- Zapraszamy na spo­tkanie “Rozmowy o Bogu”.
 
Na spo­tkaniu będziemy roz­ważać Słowo Boże, które mówi, że Bóg jest Wszechmogący i ma moc roz­wiązać Twój każdy pro­blem, uzdrowić Cię z wszel­kiego nałogu i pokrzepić Twoje serce.
Piątek (23–06-2017)
   Ul. Jagiellońska 67A/6u
   Godzina: 18:00