Spotkanie z uzdrowieniem

W naj­bliższą sobotę będziemy gościć usłu­gu­jące mał­żeń­stwo, które Bóg obda­rzył darem uzdrowienia

Anetę i Mariusza Szuleka.

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich tych, którym cho­roba uprzy­krza życie. Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam!

Sobota 10-06-2017 r.

Godzina 17:00

Ul. Jagiellońska 67a/6u