Mini-konferencja młodzieżowa “Trzy Granice”

Zapraszamy mło­dzież na konferencję

 Odbędzie się 9 wrze­śnia 2017 roku

 w godzi­nach od 11:00 do 19:00

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie

                            ul. Rydla 49

- Koszt 15 zł

- Link do formularza:
- Więcej infor­macji na stronie wyda­rzenia (dojazd).