Gość Pastor Bolesław Paliwoda

Serdecznie zapra­szamy, gdyż będziemy mieli gościa Pastora Bolesława Paliwodę. Jest  zało­ży­cielem i ordy­no­wanym pastorem Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we Wrocławiu. Od wielu lat służy Ciału Chrystusa w Polsce i na Ukrainie naucza­niem Słowa, modlitwą oraz wypo­sa­ża­niem wie­rzą­cych do służby w Bożym Królestwie. Zapraszamy wszyst­kich na spotkanie

                                                                               Sobota (16.09.2017)

                                                                                     Godzina: 16.00

                                                                                   Niedziela (17.09.2017)

                                                                                     Godzina: 10.30

                                                                                    ul. Jagiellońska 67a / 6u