On musi wzrastać a mnie ubywać — Pastor Maria Dąbrowska