Stając się osobą zmieniającą świat — Pastor Maria Dąbrowska