Piątkowe Uwielbienie

Zapraszamy wszyst­kich w Piątek (3-02-2017) o godzinie 17:30 na Uwielbienie.
Pan zachęca nas w Słowie Bożym do uwiel­bienia, rado­wania, roz­ko­szo­wania się Nim.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio! Śpiewajcie Panu, bło­go­sławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zba­wienie jego! „
(Psalm 96:1–12)

Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie! ”
(Psalm 98:5)

Chwalcie go na gło­śnych trą­bach, Chwalcie go na harfie i cytrze! Chwalcie go bębnem i plą­sa­niem, Chwalcie go na stru­nach i na flecie! Chwalcie go na cym­ba­łach dźwięcz­nych, Chwalcie go na cym­ba­łach głośnych!”
(Psalm 150:3–5)