Wykłady Prorocze

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich na Wykłady Prorocze.
Temat wykładu:Słowo Wiedzy. Prowadzącym wykłady będzie MARIA DĄBROWSKA

17.02.2017r. (Piątek)
ul. Jagiellońska 67a/ 6u
Godzina: 17:30

Dążcie do miłości, sta­rajcie się też usilnie o dary duchowe,
a naj­bar­dziej o to, aby pro­ro­kować….., a kto pro­ro­kuje , zbór buduje.”

(I Koryn. 14: 1,4)