Serdecznie Zapraszamy

Serdecznie zapra­szamy

W nie­dzielę 28 paź­dzier­nika na godzinę 10:30

Usługiwać będzie Jerzy Sikora opowie o swoim świa­dec­twie : “Dlaczego Przestałem Być Księdzem Katolickim.”

Również będzie usłu­giwać Damian Małaszewski ma ukoń­czone studia Psychologii w biz­nesie. Nawrócił się w 1994 roku. W czasie wizyty chciałby podzielić się prze­my­śle­niami z zakresu pojęć takich jak naród, władza wszystko w oparciu o słowo Boże.

 ul. Jagiellońska 67a / 6u
70–382 Szczecin