Wewnętrzny konflikt między ciałem i duchem cz.1 — Pastor Maria Dąbrowska