Wewnętrzny konflikt między ciałem i duchem cz.2 — Pastor Maria Dąbrowska